۱۲ بهمن, ۱۳۹۲

آقای من -از گرافیتی کار های خوب شیراز ی  – اخیرا ویدیویی رو منتشر کرده که بخشی از زندگی او را در خیابان های شیراز به نمایش می گذارد.در این ویدیو دوربین همراه او به …

ویدیو را تماشا کنید »
اخبار ایران

مطالب و اخبار مرتبط با هنر خیابانی و صحنه گرافیتی در ایران

اخبار جهان

مطالب و اخبار مرتبط با هنر خیابانی و گرافیتی در جهان

مطالب

مطالب و مقالات پژوهشی و آموزشی

نمایشگاه و فراخوان

اخبار نمایشگاه ها، فستیوال ها و فراخوان های هنر خیابانی و گرافیتی

ویدیو

ویدیو و تصاویر متحرک مرتبط با هنر شهری